Kontakt

Olga Šmídová

Olga Šmídová

Ječná 880
Klatovy

Tererova 1551
149 00 Praha - Chodov

tel.: 606 516 062

e-mail: ola1881@ktnet.cz

http://www.olaphotola.cz